Hier sla jij je vleugels uit!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Documenten

Klik op de links en u kunt de diverse documenten inzien.

 

Tevredenheidspeilingen ouders (april 2023)
Tevredenheidspeilingen leerlingen (april 2023)
 

Schoolgids 2023-2024
Jaarplan 2023-2024
Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024
Jaarverslag Zeeluwe 2021
Strategisch Beleidsplan
Aanvraagformulier extra verlof en gewichtige omstandigheden
 

Voor de volgende documenten kunt u terecht op de website van Stichting Proo:
Protocol Agressie en Geweld
Regeling Toelating, schorsing en verwijdering
Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op de scholen
Toestemmingsformulieren GGD 
Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld
Protocol Internet & Social Media 
Privacystatement verwerking leerlinggegevens
Klachtenregeling