Goed

voorbereid op

de wijde wereld

Maak

kennis met

onze school

Covid-19

We werken bij ons op school ook met maatregelen om het Coronavirus te beperken.

Het protocol Volledig Openen Basisonderwijs is dan ook van kracht.
Klik HIER om het protocol volledig te kunnen lezen (versie van maart 2021).

De onderstaande Beslisboom kan helpen bij de beslissing of uw kind ja of nee naar school kan.
Belisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8

Hieronder treft u het overzicht aan van de landelijke maatregelen tegen het coronavirus uitgegeven door de Rijksoverheid.
Rijksoverheid; Onderwijs vanaf 1 maart

Voor het laatste nieuws ga naar de site van de Rijksoverheid.

Previous Article Kom eens bij ons kijken!
Next Article Volgsysteem kleuters