Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

Motivatie als basis


Op de Arendshorst willen we dat het onderwijs voldoet aan drie basisbehoeften; relatie, competentie en autonomie. Alle kinderen horen erbij, zijn welkom en moeten zich veilig voelen. Motivatie om te leren vinden we belangrijk. Want een gemotiveerd kind, ontwikkelt zich het beste!
Lees verder en ontdek hoe we dit in de praktijk brengen.

Relatie
We bouwen aan een goede relatie tussen leerkracht en leerling. Dat ziet u terug in onze benadering:
• We zijn beschikbaar voor onze leerlingen en luisteren naar ze.
• We nemen de tijd voor leerlingen.
• Als we een afspraak met een leerling maken, komen we die na.
• We zijn geïnteresseerd in de achtergrond van onze leerlingen.
• Vertrouwelijke informatie behandelen we discreet.
• Leerkracht en leerling tonen elkaar wederzijds respect.

Competentie
Op de Arendshorst werken we 'handelingsgericht'. Een manier van werken die leerlingen zélf laat ontdekken wat ze aankunnen en die hen invloed geeft op het eigen leerproces. Dat doen we als volgt:
• We geven ruimte aan verschillende werk- en leerstijlen.
• We hebben hoge verwachtingen, maar wel passend bij de mogelijkheden van elke leerling.
• We nodigen leerlingen uit te reflecteren op zichzelf.
• We geven actief beurten aan alle leerlingen.

Autonomie
Onder de basisbehoefte autonomie verstaat de Arendshorst dat leerlingen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Op onze school betekent dit: 
• Dat we de ideeën van leerlingen waarderen en er wat mee doen;
• dat we leerlingen uitdagen om zelf een oplossing te bedenken;
• dat we een aantal organisatorische zaken aan leerlingen toevertrouwen;
• dat we leerlingen keuzes laten maken bij het maken van taken.