Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Leren doe je samen!

De Arendshorst behoort tot de Stichting Proo, Primair openbaar onderwijs Veluwe, waar 24 openbare basisscholen op de Noord-Veluwe onder vallen. Openbaar onderwijs staat open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Samen op weg naar een betere toekomst, samenbouwen aan een wereld waarin wederzijdse verdraagzaamheid en respect beter tot ontwikkeling kunnen komen. Binnen de Arendshorst ontmoeten ouders en kinderen met verschillende geloven en culturen elkaar. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen, die zij voor de kinderen van belang vinden.

Ik ben oké zoals ik ben, ik mag er helemaal zijn.

De belangrijkste voorwaarde voor een kind om zich goed te ontwikkelen is, dat het zich op school thuis voelt en zich er veilig voelt. Dat gevoel bereiken wij door op een open en zo vriendelijk mogelijke manier om te gaan met de leerlingen. De leerkracht is weliswaar “de baas” in de groep, maar de mening van het kind moet worden meegenomen om te komen tot een vruchtbare samenwerking. Naast deze plezierige manier van omgaan met elkaar, gebruiken wij ook lesmethodes om leerlingen te leren eenzelfde levenshouding aan te nemen:

  • Lessen  sociaal-emotionele vorming (groep 1-8)
  • Daarnaast maken we gebruik van spelletjes (energizers) die een positieve invloed hebben op de onderlinge verhoudingen en de sfeer in de groep.
  • In ons digitale leerlingvolgsysteem gebruiken we het onderdeel Zien! om op een objectieve en structurele manier de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke individuele leerling te volgen.