Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

MR & OR

We hebben een hele actieve ouderraad en medezeggenschapsraad op de Arendshorst.

De ouderraad helpt bij de activiteiten, organiseert van alles voor de kinderen en ondersteunt het team bij allerlei klusjes. De ouders wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd om daarmee de activiteiten te bekostigen. Om het inzichtelijk te maken, worden alle uitgaven in de ouderbijdragebrief verduidelijkt en jaarlijks op de ouderavond verantwoord.

Wij zitten in de OR:
Rianne Jansen - voorzitter, moeder van Bjorn
Lotte de Groot - moeder van Calvin en Dion

We zijn vaak op school en daar kunt u ons altijd aanspreken.


Wie zijn wij en wat doet de MR ?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Dit is de medezeggenschapsraad....

Namens de personeelsgeleding:
Ellen Gilsing - voorzitter
Henriëtte van Klompenburg

Namens de oudergeleding:
Richard Schol - secretaris
Jort Haan

Contact:
Wij zijn te bereiken via het emailadres: mr.arendshorst@stichtingproo.nl maar u mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken op school.
 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.