Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Kivaschool


Trots!

De afgelopen jaren is het team geschoold en werken we in alle groepen met de KiVa-werkwijze.

Wekelijks wordt een les gegeven of is er een kringgesprek. De KiVa werkwijze is nu in ons leerstofaanbod opgenomen. Daarmee voldoen we aan de eisen en dus heeft KiVa ons beloond met het certificaat. De Arendshorst is een Kiva-school!

Daar zijn we heel trots op, maar we weten ook dat we daarmee niet klaar zijn. We blijven aandacht hebben voor de sfeer in de groep, het omgaan met elkaar, het respect hebben voor anderen en hoe je om gaat met verschillen en oplossingen vindt.

We hebben nu de gereedschappen om het aan te pakken en zijn daar ook intensief mee bezig. Samen met ouders en verzorgers kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen een fijne schooltijd hebben.

Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We hebben regels en afspraken en we houden ons eraan. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Wij hanteren de tien KiVa regels voor op het KiVa contract.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!

Uit onderzoek blijkt dat Kiva:

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

 

 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.