Maak

kennis met

onze school

Ouders over de school

Op de ouderavond hebben ouders kunnen aangeven wat goed gaat, maar ook wat we beter kunnen op onze school.

Veel van onderstaande onderwerpen zijn al opgepakt of hebben onze aandacht. In de schoolpost benoemen we de onderwerpen en de acties, zodat ouders weten wat we doen.In de ouderraad, medezeggenschapsraad en de PR-commissie bespreken we de acties en plannen we de verbeteringen.

Wat gaat goed – hier zijn we trots op!

 Kind gaat met plezier naar school

 Ouders als gastdocent – zoals les van moeder van Emma groep 4 (Nederlands bank)

 Goede leerkrachten

 Betrokkenheid

 Themadagen aankleding – kerst, pasen

 Actief meedoen met de maatschappelijke ontwikkelingen

 Goede locatie

 Flexibel

 Mijn kinderen gaan met plezier naar school!

 Vriendelijke school met een welkome blik voor elk mens ongeacht de achtergrond

 Sterk team

 2-talig onderwijs is een plus

 Kiva-lessen aanbod

 Contact ouders onderling goed

 Lekker multi-cultureel eten

 Trots op:

 - plezier dat mijn kind heeft

 - de vele activiteiten die georganiseerd worden

 - groei in ouderbetrokkenheid

 - plezier/professionaliteit bij juffen

 We kunnen altijd binnen lopen! Toegankelijkheid juffen, laagdrempelig

 De juffen zijn vakbekwaam, superjuffies!

 Kleine klassen en onderwijs op maat

 Meerdere juffen voor de klas

 Contact met leraren na de bel is altijd mogelijk. Juf heeft en neemt de tijd

 Dat oudere kinderen de jongere kinderen helpen (zoals met lezen)

 Veel (persoonlijke) aandacht voor kinderen + aandacht voor (anti) pest beleid

 Schoolfruit

 Iedereen kent elkaar, dus vertrouwd

 Voor de buitenlandse kinderen, dat er begonnen wordt met voorlezen

 Goed: betrokkenheid, samenwerking, leuke leerkrachten

 Lessysteem, de manier van lesgeven

 Structuur (lessen binnen op tijd) vaste volgorde lessen.
 Twee keer een bel waardoor de lessen op tijd en ordelijk starten

 Samen spelen met elkaar

 Communicatie is duidelijk

 Madscience

 Zekerheid leerkrachten volgend jaar

 Ik ben erg blij met de juffen en de hoge kwaliteit van lesgeven, aandacht verdelen
 en persoonlijke benadering naar ouders en kinderen

 Klasse - Schoolpost

 

Wat kan beter – We moeten wat doen!

Roken voor school!

Evaluatieavond aan het einde van het schooljaar (als input voor nieuwe schooljaar)

Leuke leerzame activiteiten buiten school om zichtbaarheid te vergroten KANS

Nog  meer aandacht voor ICT-vaardigheden (thema robot)  KANS

Nog meer aandacht voor sociale vaardigheden/groepsdynamica KANS

Individueel onderwijs meer faciliteren KANS

Meer aandacht nodig voor ouderbetrokkenheid

Nieuwe leden OR aantrekken?

MR, OR, PR wie zijn dat en wat doen ze? Voorstellen begin van het jaar

Meesters voor de klas (hoewel ik niet klaag over de huidige juf!)

Ieder jaar schoolreis i.p.v. 1 keer per 2 jaar

Stabiliteit

Elke week inloopspreekuur met vertrouwenspersoon

Betere communicatie en op tijd bespreken/interactie

Waar zijn de meesters? En robots

Profilering in Ermelo, positief in de gemeenschap komen

 

Een lijn trekken met weersomstandigheden wel/niet naar binnen

Wees transparant bij vertrek van leerkrachten Zo voorkom je roddels

Meer publiciteit

Betere PR zoals bij de avondvierdaagse, bekendheid van de school

Speelterrein buiten beter, gezelliger en aantrekkelijker

Continu rooster – vrijdag?

Meer extra lessen voor kinderen die iets achterstand hebben

Meer activiteiten voor kinderen (ook gezamenlijk met ouders)

Schoolkalender terug

Groei!

Visie veel beter uitdragen

Events tijdig aankondigen

De wisselingen in de klas van juf/meester

De buurt betrekken bij buurtactiviteiten, bv disco

Meer duidelijkheid van taken en regels van MR, OR en PR en duidelijker waar men heen kan met vragen  - bv. Folders over MR, OR, PR en vertrouwenspersoon

Activiteiten gezamenlijk met PSZ en BSO bv. Schoolfeest

Duidelijkheid voor de toekomst

Geen brandoefening

Doorloop richting ingang (is al iets aangepakt)

Minder geklets op het schoolplein – ga naar de leerkracht!

Inhoud Kiva-les

Zorg dat de school zichtbaar is in de buurt – zeepkistenrace, Fancy Fair

Verbeterpunten:

Aantal leerlingen

PR naar buiten

Aanzicht school

Stokpaardjes: welke en  hoe die verder uit te werken

Er zijn veel projecten geweest, maar hoe daarmee verder

Zorg voor rust en stabiliteit in het team

 

 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.