Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

MR & OR

We hebben een hele actieve ouderraad en medezeggenschapsraad op de Arendshorst.

De ouderraad helpt bij de activiteiten, organiseert van alles voor de kinderen en ondersteunt het team bij allerlei klusjes. De ouders wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd om daarmee de activiteiten te bekostigen. Om het inzichtelijk te maken, worden alle uitgaven in de ouderbijdragebrief verduidelijkt en jaarlijks op de ouderavond verantwoord.

Wij zitten in de OR:
Rianne Jansen - voorzitter, moeder van Joëlle en Bjorn
Heidi Wendels - moeder van Marco en Emma
Karin Verwaaijen - moeder van Fleur
Sylvia Naberhuis - moeder van Julia
Femke de Graaf - moeder van Meike en Julia
Lotte de Groot - moeder van Calvin

We zijn vaak op school en daar kunt u ons altijd aanspreken.


Wie zijn wij en wat doet de MR ?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Dit is de medezeggenschapsraad....

Namens de personeelsgeleding:
Marja van den Broek - voorzitter
Ellen Gilsing

Namens de oudergeleding:
Richard Schol
Jort Haan

Contact:
Wij zijn te bereiken via het emailadres: mr.arendshorst@stichtingproo.nl maar u mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken op school.

Notulen vergaderingen
Notulen van 19 maart 2018
Notulen van 16 januari 2018

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.