Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Hoogbegaafdheid

Expertisecentrum Hoogbegaafdheid

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs een “Expertise Centrum Hoogbegaafdheid Veluwe” opgezet.

In februari 2018 zijn op twee locaties een klas voor hoogbegaafde leerlingen uit de hele regio opgestart. Op de Hoge Weerdschool in Epe en op de Arendshorst in Ermelo. De leerlingen krijgen twee dagen per week onderwijs binnen deze klas. De overige dagen wordt passend onderwijs verzorgd door de reguliere school van de leerlingen. Op de locaties zijn op 10 en 11 oktober a.s. informatieavonden georganiseerd voor ouders en verzorgers van hoogbegaafde leerlingen.

Op De Arendshorst is juf Maaike Korte de leerkracht voor de HB-klas op maandag en dinsdag. Op de Hoge Weerdschool is dat Corina van Wijk op donderdag en vrijdag.

Ouders kunnen een bijdrage leveren aan het beleid.

Ouders zijn een belangrijke bron om het onderwijs goed te kunnen vormgeven. Tijdens de informatieavonden hebben zij een bijdrage geleverd voor het verder te ontwikkelen beleid.  De leden van het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid zijn met de ouders in gesprek gegaan over de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Wilt u meer informatie over het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid dan kan dat via expertisehb@stichtingproo.nl.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.